Даний курс призначено для викладання  предмету за вибором "Основи візуального програмування" для учнів старших класів.