Курс призначено для учнів 8 класу загальноосвітніх шкіл за підручником Карпюк О.Д.

Метою курсу є  формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформвані на основі мовних знань і навичок, розвиток комунікативних навичок учнів  за допомогою електронної системи управління навчанням Moodle.