М 01. Робоче середовище викладача в MoodleМ 03. Система оцінювання результатів навчальної діяльності Moodle