Інструкції базових дій в середовищі Moodle

2. Дії рівня електронного курсу

2.5. Створення розділу банку тестових завдань курсу (шаблон інтерфейсу Clean, More)

Тестова система Moodle складається з двох підсистем - банка тестових завдань (питань) та власне тестів.

Призначенням банку тестових завдань є накопичення, зберігання та управління (перегляд, редагування, переміщення до іншого розділу тощо) тестовими завданнями. У свою чергу тести є "оболонкою" для тестових завдань під час тестування.

Першою дією налаштування банку тестових завдань курсу, яку бажано виконати, є створення розділів банку. Перехід до сторінок налаштування банку здійснюється шляхом використанням пункту меню "Банк питань" (Банк вопросов - рус., Question bank - eng.) блоку "Керування"
Меню

Головна сторінка банку має наступний вигляд
Головна сторінка

На сторінці можна обрати розділ банку, який існує, та створити в ньому нове тестове завдання.

Для створення розділу банку потрібно у блоці "Керування" обрати пункт меню "Категорія". Сторінка, яка буде показана після обрання цього пункту меню, має у своєму складі дві частини:

  • частина перегляду та редагування розділів банку, які існують
    Редагування категорий
  • частина додавання нового розділу
    Додати категорію

Для додавання нового розділу необхідно надрукувати його назву та бажано інформацію про нього і натиснути кнопку "Додати категорію". В результаті у банку тестових завдань з'явиться новий розділ.
Новий розділ