Інструкції базових дій в середовищі Moodle

2. Дії рівня електронного курсу

2.2. Вимоги до основних налаштувань електронного курсу

В межах ресурсу "Школа сучасних знань - ЗОІППО" встановлено такі вимоги до наступних атрибутів електронного курсу.

  1. Повна назва курсу повинна відповідати програмі навчального предмету, для якого розробляється електронний курс.
    Оскільки в системі може бути декілька курсів з однаковою назвою, то до назви треба додати прізвище та ініціали автора у дужках (наприклад, "Українська література (Прізвище І.Б.)").
  2. Коротка назва курсу повинна бути побудована на основі скорочень з повної назви курсу (наприклад, "УЛ (Прізвище І.Б.)").
  3. Опис курсу (анотація курсу) повинен містити призначення та мету електронного курсу - два - три речення, не більше.
    Увага! Під час копіювання опису з будь-якого документу його вставку до текстового редактора робіть в режиму HTML (кнопка "< >" повинна бути натисненою). Після вставки і зняття кнопки "< >" виконайте форматування тексту опису.